8. Временный ввоз автомобиля с иностранными номерами в Украину (на украинском)

ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ АВТОМОБIЛЯ З ІНОЗЕМНИМИ НОМЕРАМИ ДО УКРАЇНИ 

Громадяни України можуть перетнути кордон мiж Україною та ЄС на автомобiлi з іноземними номерами і легально використовувати його на території України для особистих цілей при дотриманні строків та умов, визначених Митним кодексом України, а саме: шляхом ввезення транспортного засобу особистого користування у митному режимi транзиту або у митному режимi тимчасового ввезення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

1) Ввезення транспортних засобів особистого користування у митному режимi транзиту: 

Строки транзитних перевезень для автомобільного транспорту становлять:

— 5 діб — у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці (тобто ввезення та вивезення автомобiля через один i той самий митний пункт пропуску);

— 10 діб (якщо автомобiль буде вивезено з території України через інший митний пункт). 

(Ч.1 ст. 95 Митного кодексу України)

Продовжити легальне перебування автомобiля на території України (довше 5 або 10 діб) можливо у разі документального підтвердження неможливості вчасного перетину кордону внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили. Такими документами можуть бути довідка з автосервісу про ремонт автомобiля, лікарняний лист або інші підтвердження дії обставин непереборної сили.

Громадянам дозволяється поміщувати у митний режим транзиту транспортні засоби особистого користування за умови:

— їх письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян,

— внесення грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу, на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів. 

Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, якi переміщуються громадянами-нерезидентами та постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави. 

Підстава: ст. 381 Митного кодексу України. 

Грошовою заставою є кошти, внесені або переказанi на рахунок митних органів, для забезпечення сплати митних платежів.

Пiсля отримання митним органом підтвердження фактичного виконання зобов’язань, забезпечених грошою заставою, кошти, внесені як грошова застава, можуть бути повернені особі, яка їх внесла. 

У разі невиконання обов’язку, забезпеченого грошовою заставою,  кошти, внесенi як грошова застава, перераховується до державного бюджету в рахунок сплати суми митних платежів.

Підстава: ст. 309 Митного кодексу України.

У разі знищення чи повного зіпсування поміщених у митний режим транзиту транспортних засобів внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили: 

— перебіг строку їх транзиту зупиняється;

— внесена грошова застава повертається особі, яка внесла заставу. 

2) Тимчасове ввезення транспортних засобів особистого користування без сплати митних платежiв або грошової застави:

● Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, можуть тимчасово ввезти на митну територію України без сплати ввізного мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів:

— один власний транспортний засіб особистого користування та причеп до нього (причеп ввозиться разом з транспортним засобом);

— на строк, що не перевищує 60 календарних днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами);

— за умови надання зобов’язання про зворотне вивезення транспортного засобу та письмового декларування;

— за наявності документів, що підтверджують реєстрацію транспортного засобу на території іноземної країни, право власності на нього та дозволяє його експлуатацію. 

Ввезений за таких умов транспортний засіб:

— не може використовуватись для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні;

— не може бути розкомплектований на запасні частини;

— не може бути переданий у володіння, користування або розпорядження іншим особам (не може надаватись в оренду або передаватися за довіреністю іншим особам, не може бути проданий або подарований);

— може бути оформлений для вільного обігу на митній території України лише за умови попередньої сплати всiх необхiдних митних платежів.

У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили:

— перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється за умови надання митним органам достатніх доказів їх втрати чи зіпсування;

— дозволяється поміщення таких транспортних засобів у митний режим знищення або руйнування.

Громадянам-резидентам, якi не перебувають на тимчасовому консульському обліку, дозволяється тимчасове ввезення автомобiля на строк до одного року після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті транспортних засобів.

Транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації.

Підстава: ст. 380 Митного кодексу України. 

Резиденти – це фізичні особи: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном (п. 50 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу).

Громадяни України, які планують тимчасово перебувати на законних підставах за кордоном більше, ніж три місяці, приймаються на тимчасовий консульський облік у відповідній закордонній дипломатичній установі на термін, зазначений у виданому компетентними органами іноземної держави дозволі, що дає право на проживання в цій іноземній державі (у Нiмеччинi посвiдка на тимчасове проживання — Aufenthaltstitel). 

● Нерезиденти мають право тимчасово ввозити один транспортний засіб строком до одного року без сплати грошової застави за умови подання документів, що підтверджують право власності та реєстрацію цього транспортного засобу в уповноважених органах іноземних держав.

Цей строк може бути продовжено митними органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів. 

Підстава: ст. 380 Митного кодексу України. 

Нерезиденти – фізичні особи: іноземці та особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України (п. 33 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу).

Громадяни України, які перебувають на постійному консульському обліку за кордоном, вважаються нерезидентами України.

На постійний консульський облік приймаються громадяни України, які відповідно до чинного законодавства України є такими, що постійно проживають за кордоном (паспорт громадянина України для виїзду за кордон містить проставлену компетентними органами України відмітку «Постійне проживання»). 

У Нiмеччинi посвiдка на постійне проживання — Niederlassungserlaubnis. 

3) Відповідальність за правопорушення: 

За порушення передбачених Митним кодексом строків вивезення транспортних засобiв, які були ввезенні тимчасово на територію України, та умов користування цими транспортними засобами передбачено штраф у розмірі від 50 до 150% несплаченої суми митних платежів. 

Сплата штрафу не звiльняє особу вiд зобов’язання щодо вивезення транспортного засобу за межi України. 

Підстава: ст. 485 Митного кодексу України. 

За керування автомобiлем на iноземних реєстраційних номерах, який не було вивезено з України у передбачений законом строк,  використання автомобiля для цілей підприємницької діяльності або передачу автомобiля у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила його на митну територію України, може бути накладено штраф на водія в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

За повторне протягом року вчинення порушення — штраф в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також позбавлення права керування транспортними засобами на строк один рік з оплатним вилученням транспортного засобу. 

Пiдстава: ст.121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Iнформацiя станом на 04.02.2023 р.

Перед ввезенням автомобiля до України слiдкуйте за змiнами у законодавствi України.

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх
Diese Webseite benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Seite erforderlich sind und stets gesetzt werden. Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, möchten wir gern weitere Cookies setzen, um anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen zu erfassen. Diese werden jedoch nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Einverstanden
Ablehnen
Политика конфиденциальности